Laravel Project A-Z 06 – Xây dựng chức năng login trong laravel (P2)

0
969

1. Kiểm tra form và xuất ra thông báo lỗi

  1. Các bạn tạo cho mình 1 Controller trong tên Logincontroller trong folder admin. Php artisan make:controller admin/LoginController
  2. Tạo ra 1 funciton trong file controller. Function getLogin(){return vew(admin.login.view);}
  3. Vào trong Routes/web.php tạo 1 route. Route::get(‘login’,’LoginController@getLogin’), và chúng ta chạy thử localhost/laravel/login nhé
  4. Trong controller các bạn tạo giúp mình 1 function postLogin:

Lưu ý: Validator là thư viện xây dựng sẵn trong laravel, cú pháp redirect()->back() trả về trang login. Các bạn có thể xem thêm trên https://laravel.com/docs/5.3/validation

  1. Khai báo validator trong file controller sử dụng use Validator; và chúng ta vào route tạo ra: Route::post(‘login’,LoginController@postLogin);
  2. Chúng ta vào file view.blade.php chúng ta thêm dòng lệnh sau

  1. và chúng ta ra ngoài trình duyệt chạy thử nhé. Nếu thành công thì chúng ta bắt đầu kiểm tra user và pass trong cơ sở dữ liệu

Cám ơn các bạn đã theo dõi, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về Session và đưa ra thông báo bằng Session. Hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp. Các bạn xem thêm các video bài học laravel tại đây.

Tác giả: Tuân Nguyễn VietPro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây