Laravel Project A-Z 17 – Xây dựng trang fontend (P2)

0
773

 

1. Xây dựng trang chủ

  1. Đầu tiên chúng ta tạo ra 1 file controller, cú pháp php artisan make:controller HomeController
  2. Mình sẽ tạo ra 1 function và lấy 3 bài viết mới ra rồi truyền sang view ta sẽ có

Lưu ý: Paginate (3) có nghĩa là ta sẽ lấy ra 3 bài, ngoài ra nó còn có tính năng phân trang

  1. Chúng ta mở file routes/web.php và chúng ta sẽ khai báo tương tự

  1. ở bên file blog.blade.php ta sẽ cũng sử dụng foreach và làm tương tự ta sẽ được

Lưu ý: strip_tags là để loại bỏ định dạng thẻ định dạng html

Substr : cắt từ 0 đến ký tự 500

Strripos: tìm đến khoảng trắng cuối cùng

{{$news->links()}} : đây là phân trang trong laravel

2. Xây dựng trang danh mục

  1. chúng ta cũng làm tương tự thêm 1 function trong controller
  1. trong file routes/web.php ta sẽ thêm như sau

Lưu ý: {alias} là biến truyền vào ngẫu nhiên được laravel hỗ trợ

  1. bên view chúng ta cũng làm tương tự

Lưu ý: {{url}} là đường link và được laravel hỗ trợ sẵn

Chúng ta thêm .html để làm đường dẫn thân thiện, chuẩn seo

3. xây dựng trang chi tiết bài viết

chúng ta làm tương tự

  1. controller ta sẽ được
  1. routes/web.php

  1. view

Cám ơn các bạn đã theo dõi, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn menu đệ qui và xóa danh mục. Hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp.

Xem thêm bài học laravel tại đây.

Tác giả: Tuân Nguyễn VietPro

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây