Laravel Project A-Z 18 – Xây dựng menu đệ qui và xóa danh mục

0
1598

 1. Xây dựng menu đệ qui

  1. Chúng ta ở file HomeController chúng ta thêm như sau

View()->share là truyền vào tất cả function biến $listCat

  1. ở bên file master.blade.php chúng ta sẽ thêm như sau

  1. ở file master.blade.php tương tự ta sẽ thêm đường link vào ‘trang chủ’, ‘logo’,…

2. Xóa danh mục đồng thời xóa bài viết

Khi chúng xóa danh mục thì danh mục con sẽ thay thế danh mục cha bị xóa và tất cả bài viết của danh mục đó cũng bị xóa

  1. chúng ta sẽ thêm vào như sau

    Cám ơn các bạn đã theo dõi

Tác giả: Tuân Nguyễn VietPro

[Total: 2    Average: 3/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here