MySQL 01 – Những khái niệm cơ bản

0
692

1. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu hiểu nôm na là một cái kho để lưu trữ thông tin hay còn gọi là dữ liệu của hệ thống.

Để làm việc với cơ sở dữ liệu chúng ta cần khởi động Apache và Cơ sở dữ liệu lên. Chúng ta đang sử dụng Xampp vì thế chúng ta sẽ khởi động chương trình MySQL trong Xampp Controll Panel Application. Tiếp đến bạn mở trình duyệt lên và truy cập vào hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu thông qua  địa chỉ : http://localhost/phpmyadmin

2. Hệ quản trị CSDL MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu miễn phí mã nguồn mở, phổ biến trên thế giới và được các nhà phát triển ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng.

MySQL có tốc độ cao, ổn định, dễ sử dụng, hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Window, Linux, MAC OS X, Unix, Solaris….

3. Bảng dữ liệu

Trong cơ sở dữ liệu thì chưa rất nhiều thông tin có thể là thông tin cùng loại hoặc thông tin khác loại. Để có thể quản lý được toàn bộ các thông tin này trong cơ sở dữ liệu một cách khoa học và hiệu quả, chúng ta sử dụng một bảng dữ liệu dùng để quản lý những thông tin cùng loại hay có cùng kiểu nội dung.

Ví dụ :

Bảng lưu trữ thông tin thành viên
Lưu  trữ các thông tin về thành viên như : Tên thành viên, Email, Mật khẩu, Số điện thoại, địa chỉ…..

 

Bảng lưu trữ thông tin sản phẩm
Lưu trữ các thông tin về sản phẩm như : Tên sản phẩm, giá cả, chủng loại, mầu sắc, mã số của từng sản phẩm,…

 

Mỗi một bảng dữ liệu lại chứa các cột dữ liệu hay còn gọi là các trường dữ liệu khác nhau. Một cột sẽ lưu trữ một thông tin trong bảng.

Ví dụ :

 Bảng lưu trữ thông tin thành viên
 Id_thành viên Email Mật khẩu Số điện thoại Địa chỉLevel

 

4. Các thuật ngữ hay sử dụng trong MySQL

  • NULL : Giá trị của trường cho phép rỗng
  • AUTO_INCREMENT : Cho phép giá trị tự động tăng, thường sử dụng cho trường ID
  • UNSIGNED: Giá trị phải là số nguyên dương
  • PRIMARY KEY: Cho phép nó là khóa chính trong bảng.

5. Các kiểu dữ liệu trong MySQL

Kiểu dữ liệuMô tả
CharĐịnh dạng chuỗi có chiều dài từ 0 đến 255
VarcharĐịnh dạng chuỗi có chiều dài từ 0 đến 255, chuỗi dữ liệu ký tự unicode
TextĐịnh dạng chuỗi có chiều dài từ 0 đến 65535
LongtextĐịnh dạng chuỗi có chiều dài từ 0 đến 4294967215
IntĐịnh dạng số có chiều dài từ 0 đến 4294967215
FloatĐịnh dạng số thập phân có chiều dài nhỏ
DoubleĐịnh dạng số thập phân có chiều dài lớn
DateĐịnh dạng thời gian theo định dạng YYYY-MM-DD
Date TimeĐịnh dạng thời gian theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS

 

Các bài học Mysql xem tiếp tại đây:

Tác giả : Thiện Nguyễn

[Total: 2    Average: 4.5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here