MySQL 02 – Xây dựng cơ sở dữ liệu ở dạng Design

0
364

1. Tạo mới một cơ sở dữ liệu

Truy cập vào hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu tại http://localhost/phpmyadmin

Click vào nút New ở thanh Sidebar phía bên trái. Điền tên cơ sở dữ liệu là hocmysql.

Phần Collation lựa chọn utf8_unicode_ci để có thể hiển thị tiếng Việt trong CSDL như hình dưới đây.

Sau đó bạn nhấn Create.

2. Tạo mới  một bảng dữ liệu

Đầu tiên chúng ta tiến hành tạo mới một bảng dữ liệu có tên là thanhvien với 3 cột dữ liệu cơ bản ban đầu, và nhấn Go.
Bước tiếp theo chúng ta khai báo tên  và các thuộc tính cho ba trường dữ liệu đã tạo để chứa dữ liệu phù hợp và nhấn Save.

3. Thêm mới một hoặc nhiều bản ghi vào Bảng

Để thêm mới một bản ghi vào Bảng thanhvien vừa khởi tạo, chúng ta lựa chọn Bảng thanhvien sau đó chọn tiếp Insert để thêm thông tin của một bản ghi mới bao gồm (id_thanhvien, tai_khoan, mat_khau) vào trong Bảng, sau đó nhấn Go

Trường (Cột) id_thanhvien chúng ta có thể để trống, lý do là chúng ta đã lựa chọn thuộc tính AUTO_INCREMENT cho trường này khi chúng ta tạo Bảng nên trường này sẽ được đánh số thứ tự một cách tự động.

4. Sửa thông tin của một hoặc nhiều bản ghi trong một Bảng

Để chỉnh sửa lại thông tin của một bản ghi nào đó chúng ta lựa chọn bảng thanhvien, chọn Browse, tiếp đến click vào nút Edit để tiến hành sửa.

Để sửa nhiều bản ghi chúng ta chỉ việc tích vào ô checkbox trước mỗi bản ghi cần sửa và sau đó nhấn nút Edit ở bên dưới

Để chỉnh sửa tất cả bản ghi , ta tích vào ô Check All và sau đó chọn Edit.

5. Xóa một hoặc nhiều bản ghi

Để xóa thông tin của một bản ghi nào đó chúng ta lựa chọn bảng thanhvien, chọn Browse, tiếp đến click vào nút Delete để tiến hành xóa.

Để xóa nhiều bản ghi chúng ta chỉ việc tích vào ô checkbox trước mỗi bản ghi cần xóa và sau đó nhấn nút Delete ở bên dưới

Để xóa tất cả bản ghi , ta tích vào ô Check All và sau đó chọn Delete.

6. Thêm cột vào bảng dữ liệu có sẵn

Hiện tại Bảng thanhvien đang có 3 cột dữ liệu là (id_thanhvien, tai_khoanmat_khau) để chứa các thông tin tương ứng là (ID của thành viên, Tên tài khoản đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập). Bây giờ chúng ta tiến hành thêm một Cột nữa vào Bảng để chứa thông tin về các Quyền truy cập cho từng thành viên. Ví dụ: Admin có quyền cao nhất là 2, còn các thành viên chỉ có quyền là 1

Để có thể thêm một cột vào bảng , trước tiên chúng ta chọn bảng thanhvien, sau đó chọn Structure, và chọn thêm một Cột sau Cột mat_khau như hình dưới đây:

Tiếp theo chúng ta tiến hành đặt tên và các thuộc tính cho trường mới này và nhấn Save.

Sau khi thêm Trường quyen_truy_cap ta có bảng mới với cấu trúc như hình :

Các bạn theo dõi các bài học tiếp theo tại đây nhé:

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here