MySQL 04 – Các lệnh SQL cơ bản

0
798

1. Các lệnh khởi tạo

a. Khởi tạo cơ sở dữ liệu

Cú pháp :

Ví dụ :

Chú ý: Trong SQL thì các Hàm, Mệnh đề, Từ khóa không phân biệt chữ hoa cũng như chữ thường. Tuy nhiên nên sử dụng chữ in hoa để dễ dàng phân biệt chúng với các thành phần khác trong câu Truy Vấn SQL.

b. Khởi tạo bảng dữ liệu

Cú pháp:

Ví dụ để tạo bảng thành viên như trong phần DESIGN chúng ta đã làm thì ta sử dụng cú pháp như sau :

c. Thêm một cột mới vào một bảng cho trước

Cú pháp :

Ví dụ ta muốn thêm cột quyen_truy_cap vào bảng thahvien ta làm như sau:

d. Loại bỏ một cột trong bảng

Cú pháp :

Ví dụ để xóa cột quyen_truy_cap moi them vào bảng thanhvien ta làm như sau :

2. Các lệnh truy vấn

a. Thêm bản ghi vào bảng dữ liệu

Cú pháp :

Ví dụ tôi thêm một bản ghi mới vào bảng thành viên :

b. Lọc và hiển thị dữ liệu bản ghi
 • Lọc tất cả bản ghi của bảng dữ liệu
  Cú pháp :

  Ví dụ lấy tất cả dữ liệu từ bảng thanhvien:

   
 • Lọc tất cả bản ghi với thông tin của một số cột nhất định
  Cú pháp :

  Ví dụ tôi lọc ra tất cả bản ghi với  thông tin của cột tai_khoan và mat_khau trong bảng thanhvien:

   
 • Lọc hạn chế bản ghi theo một điều kiện nào đó sử dụng mệnh đề WHERE
  Cú pháp :

  Ví dụ tôi lọc ra các bản ghi có id_thanhvien = 1 :
c. Sửa bản ghi

Cú pháp :

Ví dụ tôi tiến hành sửa đổi bản ghi đầu tiên của bảng thanhvien:

d. Xóa bản ghi

Cú pháp :

Ví dụ tôi xóa bản ghi có tên tai_khoan là member03 :

Series bài học MySQL cơ bản:

Tác giả : Thiện Nguyễn

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here