Node.js 20 – Kết nối với MySQL Database Server

0
809

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối với MySQL  Database server với ứng dụng Node.js

Cài đặt package mysql cho Node.js

Có nhiều tùy chọn để chúng ta có thể tương tác với MySQL từ một ứng dụng Node.js. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng package MySQL cho Node.js được gọi  là mysqljs/mysql

Để sử dụng package này các bạn có thể tải xuống từ kho NPM với lệnh sau

Tạo file connect.js trong thư mục mà bạn dùng để chạy các vị dụ về node.js để lưu trữ code kết nối tới MySQL

Tôi sẽ sử dụng database với tên viet_pro_mysql . Bạn nào chưa có kiến thức cơ bản về MySQL có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn về MySQL ở trên trang https://thaygiaoquocdan.vn

Kết nối với MySQL Database Server bằng Node.js

Trước tiên, nhập khẩu module mysql bằng câu lệnh sau.

Thứ hai, tạo một kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL bằng cách gọi phương thức mysql.createConnection()  và cung cấp các thông tin chi tiết về máy chủ MySQL  như tên máy chủ (host), người dùng (user), mật khẩu (password) và tên cơ sở dũ liệu (database) như sau.

Trong ví dụ này, chúng ta đã tạo một kết nối đến cơ sở dữ liệu viet_pro_mysql trong máy chủ cục bộ của các bạn.

Thứ ba,gọi phương thức connect() trong đối tượng connection để kết tối tới máy chủ cơ sở dữ liệu.

Phương thức connect() chấp nhận một hàm gọị lại có tham số err trong đó cung cấp các thông tin nếu xảy ra lỗi.

Để kiểm tra kết nối được tới cơ sở dữ liệu hay chưa các bạn chạy lệnh

Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

Để đóng kết nối cơ sở dữ liệu, bạn gọi phương thức end() trên đối tượng connection.

Phương thức end() phải đảm bảo tất cá các yêu cầu đã được thực thi hết trước khi đóng kết cơ sở dữ liệu.

Để bắt buộc đóng kết nối ngay lập tức, bạn có thể sử dụng phương thức destroy() . Phương thức destroy() đảm bảo rằng không có quá nhiều callbacks hoặc event được kích hoạt khi kết nối.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây