Node.js 21 – Tạo bảng trong MySQL bằng Node.js

0
762

Trong hướng dẫn này , chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu MySQL từ ứng dụng Node.js

Để tạo một bảng từ node.js, các bạn sử dụng các bước sau.

  1. Kết nối tới máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL
  2. Gọi phương thức query() trên đối tượng connection để thực thi câu lệnh tạo bảng CREATE TABLE.
  3. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

Ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách kết nối tới database viet_pro_mysql và thực hiện câu lệnh tạo bảng.

File query.js

Phương thức query() chấp nhận tham số đầu vào là một câu truy vấn và một hàm callback. Hàm callback có 3 tham số

  • err : Lưu trữ chi tiết lỗi nếu xảy ra lỗi trong khi thực hiện câu lệnh
  • results : Chứa kết quả câu truy vấn
  • fields : Chứa thông tin về các trường kết quả nếu có

Tiến hành chạy chương trình

Truy vấn được thực thi mà không có vấn đề gì xảy ra. Bây giờ các bạn xem trong database xem bảng todos đã được tạo hay chưa.

Nếu trong quá trình chạy các bạn có phát sinh lỗi gì không khắc phục được thì hãy để lại comment ở phía dưới bài viết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây