Node.js 22 – Thêm dữ liệu vào bảng từ Node.js

0
910

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn một hoặc nhiều hàng vào một bảng từ ứng dụng node.js

Để chèn một hàng mới vào bảng, bạn làm theo các bước sau

  1. Thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu
  2. Thực hiện câu lệnh INSERT bằng cách gọi phương thức query() trên đối tượng connection
  3. Đóng kết nối tới cơ sở dữ liệu

Ở đây tôi sẽ tạo ra module config.js để chứa cấu hình kết nối tới database.

File config.js

Chèn một hàng vào một bảng

Chương trình insert.js chèn một hàng vào một bảng.

Thực thi chương trình insert.js

và kiểm tra lại bảng todos trong CSDL.

Chèn một hàng và trả về ID được chèn

Chương trình dưới đây chèn một hàng mới vào bảng todos và trả về id được chèn vào.

File insert2.js

Để chuyển dữ liệu vào câu lệnh Database, bạn sử dụng dấu hỏi (?) làm phần giữ chỗ.

Trong ví dụ này, tôi sử dụng 2 dấu chấm hỏi (?,?) cho các trường titlecompleted

Sau khi truy vấn xong chúng ta có thể lấy id từ thuộc tính insertId từ đối tượng results .

Chèn nhiều hàng vào cùng một lúc

Chương trình dưới đây chèn nhiều hàng vào bảng todos.

File insert3.js

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây