PHP 02 – Tạo chương trình PHP đầu tiên

0
765

BÀI HỌC PHP 02 – Tạo chương trình PHP đầu tiên

1. Tạo cấu trúc thư mục

Để làm việc được với các file php , ta cần đặt chúng vào trong folder htdocs của thư mục bạn cài đặt xampp (ví dụ : C:\xampp\htdocs). Trong folder này bạn tạo ra một file có tên là test.php.

2. Tạo vùng làm việc và viết chương trình đầu tiên

Một File PHP cơ bản có nội dung bên trong để trống hoặc tuân theo cấu trúc của một văn bản HTML cơ bản đều được. Để khai báo một vùng làm việc trong PHP, chúng ta sẽ sử dụng cách thức chuẩn sau đây:

Bạn tiến hành mở file test.php mới được khởi tạo bằng một trình soạn thảo bạn hay dùng. Và viết vào dòng lệnh sau:

3. Chạy file PHP thông qua giao thức HTTP

Để chạy được file vừa tạo , bạn mở trình duyệt lên, gõ vào thanh url địa chỉ : http://localhost/test.php . Kết quả hiển thị giống như hình bên dưới.

Từ nay về sau , mỗi khi muốn chạy một file PHP bạn nhớ cần bật WebServer và chạy file theo đường dẫn http://localhost/root_name/filename.php.

4. Chú thích trong PHP

Trong PHP có hai loại chú thích (comment) là chú thích dòng và chú thích đoạn.

Để sử dụng chú thích dòng, bạn sử dụng hai ký tự // trước dòng mà bạn muốn chú thích.
Ví dụ:

Với chú thích đoạn, sử dụng khi chúng ta muốn vô hiệu hóa một đoạn code nào đó, hoặc muốn chú thích trên nhiều dòng thì ta sử dụng cú pháp sau :

Như vậy là các bạn đã tạo được chương trình PHP đầu tiên rồi đó. Chúng ta sẽ cùng làm quen với các bài học php cơ bản khác tại đây nhé.

Tác giả: Thiện Nguyễn

[Total: 2    Average: 5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here