PHP 04 – Chuỗi trong PHP

0
1005

BÀI HỌC PHP 04 – Chuỗi trong PHP

Ở bài học lập trình php hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chuỗi trong php là gì nhé.

1. Chuỗi là gì?

Chuỗi là tập hợp một nhóm các ký tự , số, khoảng trắng, dấu ngắt được đặt trong cặp dấu nháy đơn ” hoặc cặp dấu nháy kép “”.

Nếu bạn đã từng học qua một ngôn ngữ lập trình nào đó, thì chắc hẳn bạn cũng đã từng làm việc với chuỗi. Và chuỗi trong PHP cũng tương tự như thế.

Ví dụ :

Ở ví dụ trên, tôi khởi tạo biến chuoi_1 để lưu trữ đoạn chuỗi thứ nhất và biến chuoi_2 để lưu trữ đoạn chuỗi thứ hai. Và tôi in hai chuỗi đó ra màn hình thông qua câu lệnh echo.

2. Làm việc với chuỗi

  • Tất cả mọi ký tự nằm trong cặp dấu nháy đơn ” đều được hiểu là chuỗi
  • Tất cả mọi ký tự nằm trong cặp dấu nháy kép “” đều được hiểu là chuỗi, ngoại trừ biến vẫn được hiểu là biến.
  • Nếu ta muốn hiển thị dấu nháy kép ra ngoài trình duyệt thì ta bao đoạn chuỗi và cả dấu nháy kép bên trong cặp dấu nháy đơn, tương tự nếu ta muốn hiển thị dấu nháy đơn ra ngoài trình duyệt thì ta bao đoạn chuỗi và cả dấu nháy đơn bên trong cặp dấu nháy kép
  • Các chuỗi lồng nhau mà đều nằm trong một kiểu dấu nháy đơn hoặc nháy kép thì ta phải dùng ký tự “\” dùng để khóa các dấu ngoặc đó nằm ở bên trong
  • Để hiển thị được ký tự ở bên trong chuỗi ta cũng cần khóa dấu bằng cách sử dụng ký tự “\”

Ví dụ :

Ở ví dụ trên tôi đưa ra các trường hợp lồng chuỗi bằng cách hiển thị đoạn chuỗi được lồng và gán cả chuỗi ấy cho một biến, sau cùng tôi in các chuỗi đó ra trình duyệt thông qua câu lệnh echo.

3. Nối chuỗi

Để nối chuỗi chúng ta sử dụng cú pháp:

Trong đó: chuỗi_1 là đoạn chuỗi ban đầu, chuỗi_2 là đoạn chuỗi muốn nối thêm, kết quả thu được ta sẽ được đoạn chuỗi bao gồm cả chuỗi_1 và chuỗi _2.

Ví dụ :

Tham khảo các bài học tiếp theo tại đây:

 

 

Tác giả : Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây