PHP 05 – Kiểu dữ liệu trong PHP

0
862

BÀI HỌC PHP 05 – Kiểu dữ liệu trong PHP


Ở bài học lập trình php cơ bản ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong lập trình php nhé. Đây là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từng kiểu nhé.

1. Kiểu INT

 • Int là viết tắt của Integer , kiểu số nguyên
 • Không phải là số thập phân
 • Có ít nhất 1 ký tự
 • Giá trị nằm trong khoảng: -2.147.483.648 và 2.147.483.647

Khai báo biến kiểu int  :

Trong đó tên biến do chúng ta đặt , và giá trị là kiểu số nguyên int, không được bao quanh bởi cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Để ép dữ liệu sang kiểu int ta sử dụng cú pháp :

Để kiểm tra dữ liệu có phải là kiểu int hay không ta sử dụng cú pháp :

Nếu dữ liệu đúng là kiểu interger thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.

2. Kiểu Double

Kiểu dữ liệu doublelà kiểu số thực, là dạng số thập phân hay dạng lũy thừa.

Khai báo biến kiểu double:

Trong đó tên biến do chúng ta đặt , và giá trị là kiểu số nguyên double, không được bao quanh bởi cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Để ép dữ liệu sang kiểu double ta sử dụng cú pháp :

Để kiểm tra dữ liệu có phải là kiểu double hay không ta sử dụng cú pháp :

Nếu dữ liệu đúng là kiểu double thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.

3. Kiểu Boolean

Boolean là một kiểu dữ liệu đơn giản nhất trong các kiểu dữ liệu, nó chỉ chứa 2 giá trị là đúng hoặc sai (TRUE hoặc FALSE).
Cú pháp :

Trong đó tên_biến là do bạn đặt, giá trị là một trong hai giá trị TRUE hoặc FALSE. Lưu ý TRUE, FALSE không phân biệt hoa thường, nghĩa là bạn gõ thế nào cũng được miễn là đúng chính tả.

Để ép dữ liệu sang kiểu boolean ta sử dụng cú pháp :

Để kiểm tra dữ liệu có phải là kiểu boolean hay không ta sử dụng cú pháp :

Nếu dữ liệu đúng là kiểu boolean thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.

4. Kiểu chuỗi

Chuỗi hay còn gọi là string là một kiểu dữ liệu dạng một chuỗi các ký tự được chứa bên trong cặp dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép.

Cú pháp :

Để ép dữ liệu sang kiểu string ta sử dụng cú pháp :

Để kiểm tra dữ liệu có phải là kiểu string hay không ta sử dụng cú pháp :

Nếu dữ liệu đúng là kiểu string thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.

5. Kiểu mảng

Mảng là kiểu dữ liệu lưu trữ nhiều giá trị trong một biến, một mảng có thể chứa một  hoặc nhiều phần tử bên trong. Chúng ta có mảng một chiều và mảng nhiều chiều. Một phần tử của mảng được xác định bởi key và value. Để khai báo một mảng ta có 4 cách :

 • Cách 1 :

  Với cách khai báo này chúng ta gán luôn các giá trị ban đầu cho mảng, và các key của mảng trong trường hợp này được đánh số tự động bắt đầu từ 0 đến n-1. Để truy xuất tới phần tử mảng trong trường hợp này ta sử dụng cú pháp :

  Ví dụ muốn truy xuất tới phần tử đầu tiên ta sử dụng cú pháp như sau :
  $tên_mảng[0];
 • Cách 2 :

  Trong đó: key_1, key_2, … key_n có thể là chuỗi hoặc số, và giá_trị_1, giá_trị_2,…, giá_trị_n cũng có thể là chuỗi hoặc số.

  Để truy xuất phần tử trong mảng này ta sử dụng cú pháp :

  Trong đó: key là key của phần tử mà chúng ta muốn truy xuất tới.

 • Cách 3:

  Ở đây chúng ta khai báo ,một mảng trống chưa có giá trị, và sẽ thêm giá trị vào trong quá trình làm việc.
  Để truy xuất tới phần tử mảng ở đây ta cũng sử dụng cú pháp:

  6. Kiểu null

Null là kiểu dữ liệu đặc biệt, có giá trị duy nhất là null.

Một biến được tạo mà không có giá trị nào thì tự động được gán giá trị null.

Kiểu NULL khi ép kiểu sang kiểu INT thì bằng 0, khi ép kiểu sang kiểu chuỗi thì = rỗng, và khi ép sang kiểu boolean thì mang giá trị FALSE.

7. Kiểu Object

Object là một kiểu dữ liệu lưu trữ dữ liệu và thông tin của đối tượng.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu này ở loạt bài nâng cao.

Qua bài học này chúng ta đã nắm rõ được các kiểu dữ liệu thường dùng trong php rồi nhỉ. Các bạn có thể làm thử các ví dụ để nắm rõ hơn về từng kiểu dữ liệu nhé.

Tham khảo các bài học tiếp theo tại đây:

 

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây