PHP 07 – Biểu thức điều kiện trong PHP

0
619

BÀI HỌC PHP 07 – Biểu thức điều kiện trong PHP

1. Biểu thức điều kiện IF

biểu thức điều kiện trong PHP kiểm tra một hoặc tổ hợp biểu thức điều kiện nào đó. Nếu biểu thức trả về true thì thực thi các dòng lệnh. Nếu không thì không làm gì cả.

Cú pháp :

Ví dụ:

2. Biểu thức if…else

Là biểu thức kiểm tra một hoặc tổ hợp biểu thức điều kiện nào đó. Nếu trả về true thì sẽ thực thi khối lệnh bao trong if , còn không thì thực thi khối lệnh được bao bởi else.

Cú pháp:

Ví dụ :

3. Biểu thức elseif

Là biểu thức kiểm tra một hoặc một tổ hợp biểu thức điều kiện nào đó, nếu biểu thức trả về giá trị true thì khối lệnh bên trong sẽ được thực thi.

Cú pháp :

Ví dụ:

4. Biểu thức switch…case

Là cú pháp kiểm tra sự thỏa mãn của tất cả  các trường hợp của biểu thức. Tương tự như elseif.

Cú pháp :

Ví dụ:

Chú ý: Với mỗi case, chúng ta cần đặt break; ở cuối các câu lệnh.

Bài học php cơ bản hôm nay kết thúc tại đây, chúng ta cùng xem qua các bài học tiếp theo nhé. Bài học tiếp theo của chúng ta sẽ là về vòng lặp trong php.

Bài học tiếp trước:

Bài học tiếp theo:

Tác giả : Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây