PHP OOP 01 – Khái niệm về Lớp, Phương thức, Thuộc tính trong PHP

0
35

[Video Tut]

1. Lớp là gì.

  • Lớp là một tập hợp của các phương thức và thuộc tính.
  • Lớp là một khái niệm mang tính chất chung chung. Ví dụ khi nói về “con người”, đó là một lớp, chúng ta có thể hình dung ra được các đặc điểm chung về con người như màu tóc, màu da, màu mắt nhưng lại không biết chính xác tóc màu gì, da màu gì, mắt màu gì.

2. Thuộc tính là gì.

  • Trong tự nhiên, thuộc tính là các tính chất mô tả về đặc điểm của một sự vật, sự việc nào đó.
  • Trong lập trình, thuộc tính là các biến lưu trữ dữ liệu kèm theo cơ chế truy cập của nó.

3. Phương thức là gì.

  • Trong tự nhiên, phương thức là các hành động của một sự vật, sự việc nào đó.
  • Trong lập trình, phương thức là các hàm để xử lý các công việc.

4. Đối tượng

  • Đối tượng là sự cụ thể hóa của lớp.
  • Thông qua đối tượng ta có thể sử dụng được các phương thức cũng như là thuộc tính của lớp.

Các bạn theo dõi thêm các bài học tiếp theo tại đây:

Tác giả: Đạt Nguyễn Vietpro

[Total: 1    Average: 5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here