Video PHP OOP 02 – Khai báo Lớp, Phương thức, Thuộc tính

0
963

[VIDEO Video PHP OOP 02 – Khai báo Lớp, Phương thức, Thuộc tính]

1. Khai báo lớp.

 • Cú pháp khai báo lớp:

 • Ví dụ về khai báo lớp:

2. Khai báo thuộc tính

 • Cú pháp khai báo thuộc tính:

public, protected và private chính là 3 cơ chế truy cập vào biến và chúng ta sẽ tìm hiểu ở các bài tiếp theo. Ở trong bài lần này chúng ta sẽ sử dụng cơ chế public để khai báo biến.

 • Ví dụ về khai báo thuộc tính:

3. Khai báo phương thức

 • Cú pháp khai báo phương thức:

 • Ví dụ về khai báo phương thức

4. Khởi tạo đối tượng

 • Để sử dụng được các phương thức hay thuộc tính trong lớp, ta phải cụ thể hóa lớp bằng đối tượng. Xem thêm: học PHP cơ bản học lập trình PHP
 • Cú pháp khai báo đối tượng:

Chú ý: chúng ta phải khai báo đối tượng ở bên ngoài lớp.

 • Ví dụ về khai báo đối tượng:

 • Để sử dụng được các phương thức hay thuộc tính trong lớp ta sử dụng cú pháp sau:

 • Ví dụ về truy xuất vào phương thức và thuộc tính:

Chú ý: Trong lớp, muốn truy xuất tới phương thức hay thuộc tính ta phải sử dụng $this .

 • Ví dụ: khai báo một lớp miêu tả để miêu tả về con người như sau:

Sau đó ta sử dụng đối tượng để truy cập đến phương thức này như bình thường:

Xem thêm các bài học khác tại đây:

Tác giả: Đạt Nguyễn Vietpro

 

 

[Total: 2    Average: 2.5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here