React.js 10 – Lặp bên trong React JSX

0
938

Nếu bạn có một tập hợp các phần tử trong mảng bạn cần lặp lại để tạo một phần JSX, bạn có thể tạo một vòng lặp, sau đó thêm JSX vào một mảng.


Bây giờ khi render JSX, bạn có thể nhúng mảng items chỉ bằng cách gọi nó trong dấu ngoặc nhọn.

Bạn có thể thực hiện tương tự trong JSX bằng các sủ dụng phương thức map thay vì dùng vòng lặp for.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây