React.js 11 – Keys trong React.js

0
524

Keys

Key giúp React xác định mục nào đã thay đổi, được thêm hoặc xóa. Các key được gán cho các phần tử bên trong mảng để phân biệt các phần tử với nhau.

Key được truyền vào bằng component thông qua thuộc tính key.

Cú pháp 

Ví dụ: 

Cách tốt nhất để chọn key là sử dung một chuỗi duy nhất để phân biệt giữa các phần tử anh/chị/em của nó. Thông thường sẽ sử dung ID từ dữ liệu của phần tử làm khóa chính.

Khi không có ID trong phần tử bạn có thể sử dụng chỉ mục của phần tử trong mảng làm key của component.

Một lưu ý nhỏ là khi các bạn sử dụng phương thức map bắt buộc phải có key.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây