Sơ đồ Gantt là gì? Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ Gantt

Sơ đồ Gantt là gì? Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ Gantt

Blog
Sơ đồ Gantt còn thường được gọi là biểu đồ Gantt là một loại biểu đồ dùng để trình bày các công việc và các sự kiện được thực hiện theo thời gian. Sơ đồ Gantt bao gồm 2 trục chính thể hiện tên công việc và trục hoành dùng để thể hiện các mốc thời gian thực hiện công việc này. Bất kỳ ai nhìn vào một sơ đồ Gantt đều nắm được các thông tin được trình bày và tiến độ của công việc đang được thực hiện của dự án. Bài viết sau đây của VietPro sẽ hướng dẫn cách vẽ sơ đồ Gantt từ cơ bản. Khởi điểm của sơ đồ Gantt [caption id="attachment_654" align="aligncenter" width="1000"] Khởi điểm của sơ đồ Gantt[/caption] Trong thời gian cuối…
Read More