CSS3 13 – Cách sử dụng font awesome lấy Icon Font cho website

CSS3 13 – Cách sử dụng font awesome lấy Icon Font cho website

Học CSS3, HTML&CSS
Có một sự khó khăn nếu như bạn nào đã tìm hiểu qua kỹ thuật CSS Image Sprites. Đó là các icon ảnh phải được chèn chính xác từng pixel nếu không muốn hiển thị sai vị trí. Hoặc đau đầu hơn là khi thiết kế website phải cắt thật chính xác các icon có trong file giao diện PSD mẫu. Nhưng chuyện đó giờ đã là dĩ vãng! Web Font Icon sẽ giúp bạn làm điều này một cách đơn giản hơn bao giờ hết. Vậy thì chính xác Web Font Icon là gì? Cách sử dụng Font Awesome để lấy icon cho website. Web Font Icon là gì? Hiểu đơn giản, Web Font Icon là những font ký tự, biểu tượng, ký hiệu. Bạn sẽ gặp những font…
Read More