Bài MySQL 40: Câu lệnh ADD COLUMN trong MySQL

Bài MySQL 40: Câu lệnh ADD COLUMN trong MySQL

Học MySQL, Lập trình web PHP
Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh ADD COLUMN trong MySQL để thêm cột vào trong bảng. Giới thiệu   Để thêm cột mới vào bảng hiện có, bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE ADD COLUMN như sau: Trong đó: Đầu tiên, bạn chỉ định tên bảng sau mệnh đề ALTER TABLE. Thứ hai, bạn đặt tên cột mới và định nghĩa nó sau mệnh đề ADD COLUMN. Lưu ý rằng từ khóa COLUMN là tùy chọn để bạn có thể bỏ qua nó. Thứ ba, MySQL cho phép bạn thêm cột mới làm cột đầu tiên của bảng bằng cách chỉ định từ khóa FIRST. Nó cũng cho phép bạn thêm cột mới sau cột hiện có bằng cách sử dụng mệnh đề AFTER existing_column.…
Read More
Bài MySQL 05: Kết nối PHP với MySQL

Bài MySQL 05: Kết nối PHP với MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối PHP với MySQL nhé. Kết nối PHP với MySQL PHP cung cấp hàm mysql_connect() để mở một kết nối tới cơ sở dữ liệu. Hàm này lấy 5 tham số và trả về một kết quả liên kết MySQL thành công hoặc FALSE khi lỗi. Cú pháp: STT Tham số & Mô tả 1 serverTùy chọn – Tên máy chủ mà bạn đang sử dụng để chứa cơ sở dữ liệu. Nếu không được chỉ định, thì giá trị mặc định sẽ là localhost: 3306. 2 userTùy chọn – Tên người dùng truy cập cơ sở dữ liệu. Nếu không được chỉ định, thì mặc định sẽ là tên của người dùng trong máy chủ. 3 passwordTùy chọn…
Read More
Bài MySQL 06: Cách tạo database trong Mysql

Bài MySQL 06: Cách tạo database trong Mysql

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cơ sở dữ liệu (database) trong MySQL cũng như là sử dụng các câu lệnh trong PHP. Tạo database trong MySQL Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách làm: Cách thứ nhất các bạn vào phần Database trên thanh công cụ sẽ thấy cửa sổ làm việc của nó: Lúc này bạn sẽ thấy phần Creat Database, ở cột thứ nhất bạn sẽ điền tên của cơ sở dữ liệu còn ở cột thứ 2 bạn hãy chọn utf8_unicode_ci để sử dụng tiếng việt nhé, cuối cùng bạn ấn Creat để tạo cơ sở dữ liệu. Sau khi bạn đã tạo xong thì nó sẽ có thông báo thành công trên màn hình rồi…
Read More
Bài MySQL 07: Xóa một cơ sở dữ liệu (Database) trong SQL

Bài MySQL 07: Xóa một cơ sở dữ liệu (Database) trong SQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa database trong MySQL cũng như sử dụng câu lệnh trong PHP nhé. Xóa database trong SQL Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách làm: Cách thứ nhất các bạn vào phần Database trên thanh công cụ sẽ thấy cửa sổ làm việc của nó Tiếp theo bạn hãy tick chọn vào cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xóa rồi nhấn chọn Drop là xong. Ví dụ ở đây mình sẽ xóa database là new_database. Rất đơn giản phải không nào. Cách thứ hai đó là sử dụng câu lệnh SQL trong phần SQL trên thanh công cụ, cửa sổ làm việc có dạng:Bạn sử dụng câu lệnh sau để xóa cơ sở…
Read More
Bài MySQL 08: Lệnh Select lấy dữ liệu trong MySQL

Bài MySQL 08: Lệnh Select lấy dữ liệu trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh Select trong MySQL. Lệnh Select trong MySQL Câu lệnh Select trong MySQL được sử dụng để chọn dữ liệu từ một bảng ghi. Cú pháp: Ở dạng rút gọn: Ở dạng đầy đủ: Trong đó: ALL:  để lựa chọn tất cả các trường dữ liệu trong bảng ghi. DISTINCT:  Loại bỏ tất cả các giá trị trùng lặp khi trả về kết quả. TOP (gia_tri_dau):. Nếu được chỉ định cụ thể sẽ trả về những giá trị đầu trong bộ kết quả dựa trên gia_tri_dau đã chon. Ví dụ TOP(5) sẽ trả về 5 hàng đầu tiên trong bộ kết quả. PERCENT: Nếu chỉ định cụ thể thì các hàng đầu tiên dựa theo phần trăm trên bộ kết…
Read More

Bài MySQL 9: Các kiểu dữ liệu trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong MySQL. Kiểu dữ liệu là gì? Một kiểu dữ liệu cung cấp một bộ các giá trị mà từ đó một biểu thức (ví dụ như biến, hàm...) có thể lấy giá trị của nó. Kiểu định nghĩa các toán tử có thể được thực hiện trên dữ liệu của nó, ý nghĩa của dữ liệu, và cách mà giá trị của kiểu có thể được lưu trữ. Việc xác định đúng các trường dữ liệu trong một table là một điều rất quan trọng đối với việc tối ưu hóa tổng thể cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn chỉ nên sử dụng loại và kích cỡ của…
Read More
Bài MySQL 11: Cách tạo bảng trong MySQL

Bài MySQL 11: Cách tạo bảng trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bảng trong MySQL. Đây là một phần rất quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu của bạn nên các bạn hãy theo dõi thật kỹ nhé. Một câu lệnh tạo bảng yêu cầu các thành phần sau: Tên bảng Tên của các trường dữ liệu Định nghĩa cho từng trường dữ liệu. Cú pháp tạo bảng trong MySQL Để tạo bảng trong Mysql, bạn sử dụng câu lệnh CREATE TABLE của MySQL. Câu lệnh CREATE TABLE là một trong những câu lệnh phức tạp nhất của MySQL. Cú pháp đơn giản của câu lệnh CREATE TABLE: Đầu tiên, bạn chỉ định tên của bảng mà bạn muốn tạo sau mệnh đề CREATE TABLE. Tên bảng không được…
Read More
Bài MySQL 12: Cách xóa một bảng trong MySQL

Bài MySQL 12: Cách xóa một bảng trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo một bảng trong MySQL rồi đúng không nào, vậy thì trong bài hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một phần cũng liên quan đến bảng đó là cách xóa một bảng trong MySQL. Cú pháp câu lệnh SQL DROP TABLE Trong MySQL để xóa một bảng các bạn sử dụng câu lệnh DROP TABLE. Cú pháp như sau: Câu lệnh DROP TABLE sẽ xóa một bảng và dữ liệu của nó vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu. Trong MySQL, bạn cũng có thể xóa nhiều bảng bằng một câu lệnh DROP TABLE, mỗi bảng được phân tách nhau bằng dấu phẩy (,). TEMPORARY cho phép bạn xóa tạm thời các bảng. Điều này giúp bạn…
Read More
Bài MySQL 13: Câu lệnh Insert trong MySQL

Bài MySQL 13: Câu lệnh Insert trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng câu lệnh INSERT trong MySQL để thêm một hoặc nhiều hàng vào trong một bảng. Giới thiệu Câu lệnh INSERT cho phép bạn chèn thêm một hoặc nhiều hàng vào một bảng. Cú pháp: Trong cú pháp này, Đầu tiên, bạn chỉ định tên bảng và danh sách các cột được phân cách bằng dấu phẩy bên trong dấu ngoặc đơn sau mệnh đề INSERT INTO. Sau đó, bạn đặt danh sách giá trị được phân cách bằng dấu phẩy của các cột tương ứng bên trong dấu ngoặc đơn sau từ khóa VALUES. Số cột và Values phải giống nhau. Ngoài ra, vị trí của các cột phải tương ứng với vị trí giá trị của…
Read More
Bài MySQL 14: Mệnh đề WHERE trong MySQL

Bài MySQL 14: Mệnh đề WHERE trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về mệnh đề WHERE trong MySQL. Ở các ví dụ trong các bài học trước chắc hẳn các bạn đã thấy mình có sử dụng câu lệnh WHERE đi kèm với các câu lệnh khác trong truy vấn SQL. Vậy thì cụ thể mệnh đề WHERE trong Mysql có chức năng và cách sử dụng như nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nhé. Giới thiệu Câu lệnh WHERE cho phép bạn chỉ định điều kiện tìm kiếm cho các hàng được truy vấn trả về. Sau đây là cú pháp của câu lệnh WHERE: search_condition là sự kết hợp của một hoặc nhiều điều kiện sử dụng toán tử logic AND, OR và NOT. Trong SQL, một…
Read More