Laravel 02 : Tìm hiểu về Route trong laravel

Laravel 02 : Tìm hiểu về Route trong laravel

Lập trình PHP, Học Laravel
Chào mọi người hôm nay chúng ta sẽ nói về route trong laravel. Trước khi nói về route chúng ta phải biết khi chúng ta gõ địa chỉ trên trình duyệt. VD : thaygiaoquocdan.vn . Thì DNS( Domain Name System ) sẽ chuyển tên mền thành địa chỉ ip và gửi yêu cầu đến server . Phía server sẽ nhận đường dẫn đó và thực thi 1 function( hành động) để  render lại 1 trang html tương ứng . Route là gì? Đúng như tên gọi của nó. Route thực hiện chức năng định tuyến cho những đường dẫn(URL) tới 1 function() hành động giúp server đưa ra những thông tin mà người dùng cần Ví dụ bạn có 1 trang web thể hiện danh sách “Sinh Viên” sống tại “Hà…
Read More