Bài MySQL 07: Xóa một cơ sở dữ liệu (Database) trong SQL

Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa database trong MySQL cũng như sử dụng câu lệnh trong PHP nhé.

Xóa database trong SQL

Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách làm:

  • Cách thứ nhất các bạn vào phần Database trên thanh công cụ sẽ thấy cửa sổ làm việc của nó

Tiếp theo bạn hãy tick chọn vào cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xóa rồi nhấn chọn Drop là xong. Ví dụ ở đây mình sẽ xóa database là new_database.

Rất đơn giản phải không nào.

  • Cách thứ hai đó là sử dụng câu lệnh SQL trong phần SQL trên thanh công cụ, cửa sổ làm việc có dạng:Bạn sử dụng câu lệnh sau để xóa cơ sở dữ liệu:

xóa database trong sql

trong đó dbName chính là tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xóa.

Sau khi viết xong câu lệnh bạn chỉ cần ấn Go như trong hình là bạn đã xóa thành công Database đó.

Xóa cơ sở dữ liệu (Database) sử dụng câu lệnh PHP

PHP sử dụng hàm mysql_query() để tạo hoặc xóa cơ sở dữ liệu MySQL. Hàm này nhận hai tham số và trả về TRUE khi thành công hoặc FALSE khi lỗi.

Cú pháp:

 

Trong đó:

  • sql: Bắt buộc – câu truy vấn SQL để tạo hoặc xóa cơ sở dữ liệu MySQL
  • connection: Tùy chọn – Kết nối đến MySQL

Ví dụ:

xóa dữ liệu trong sql

Chú ý: Trong khi xóa cơ sở dữ liệu bằng PHP, nó không nhắc bạn xác nhận lệnh. Vì vậy, hãy cẩn thận trong khi xóa cơ sở dữ liệu.

Kết luận

Như vậy trong bài hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách xóa database trong SQL cũng như sử dụng câu lệnh PHP. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách Chọn một Database.

Chúc các bạn học tập tốt!