Làm thế nào để sử dụng PHP để insert into MySQL

Làm thế nào để sử dụng PHP để insert into MySQL

Học PHP – Lập Trình PHP
MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có khả năng linh hoạt trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Do đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu này được áp dụng rất nhiều hiện nay. Trong MySQL, thao tác Insert dữ liệu vào MySQL rất hay được sử dụng khi bạn lâp trình backend, câu lệnh này được áp dụng nhằm mục đích để chèn dữ liệu vào bảng. Tuy nhiên thao tác này lại bao gồm nhiều bước và khá phức tạp. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng PHP để insert into MySQL. [caption id="attachment_530" align="aligncenter" width="600"] sử dụng php để…
Read More