Bài MySQL 19: Mệnh đề like trong MySQL

Xin chào các bạn, tronga bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn mệnh đề like trong mysql để chọn dữ liệu dựa trên các mẫu.

Giới thiệu

Mệnh đề like trong mysql thường được sử dụng để chọn dữ liệu dựa trên các mẫu. Sử dụng toán tử LIKE theo đúng cách giúp bạn tăng hiệu suất truy vấn.

Toán tử LIKE cho phép bạn chọn dữ liệu từ một bảng dựa trên một mẫu được chỉ định. Do đó, toán tử LIKE thường được sử dụng trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SELECT.

MySQL cung cấp hai ký tự để sử dụng với toán tử LIKE là phần trăm(%) và dấu gạch dưới (_).

  • Ký tự phần trăm (%) cho phép bạn so sánh bất kỳ chuỗi ký tự nào có 0 hoặc nhiều ký tự.
  • Ký tự gạch dưới (_) cho phép bạn so sánh với bất kỳ ký tự đơn nào.

Ví dụ về mệnh đề LIKE trong MySQL

Mình sẽ xây dựng các ví dụ về toán tử LIKE trên bảng employees nhé.

Toán tử LIKE với ký tự phần trăm(%)

Giả sử bạn muốn tìm kiếm nhân viên có last_name bắt đầu bằng ký tự m, bạn có thể sử dụng phần trăm ký tự (%) ở cuối mẫu như sau:

mysql like

MySQL sẽ quét toàn bộ bảng employees để tìm một nhân viên có last_name bắt đầu bằng ký tự m và theo sau đó là bất kỳ số ký tự nào.

Để tìm kiếm nhân viên có first_name kết thúc g, ví dụ: dung, chuong, bạn có thể sử dụng ký tự % như truy vấn sau:

Toán tử LIKE với ký tự gạch dưới(_)

Để tìm nhân viên có tên bắt đầu bằng n, kết thúc bằng m và chứa bất kỳ ký tự đơn nào ở giữa thì bạn sử dụng ký tự đại diện gạch dưới để tạo như sau:

Toán tử LIKE đi kèm với toán tử NOT

MySQL cho phép bạn kết hợp toán tử NOT với toán tử LIKE để tìm một chuỗi không khớp với một mẫu cụ thể.

Giả sử bạn muốn tìm kiếm nhân viên có họ không bắt đầu bằng ký tự m, bạn có thể sử dụng NOT LIKE như truy vấn sau:

mệnh đề like trong mysql

Lưu ý: các mẫu không phân biệt chữ hoa chữ thường với toán tử LIKE, do đó các mẫu b% và B% tạo ra cùng một kết quả.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn cách sử dụng mệnh đề like trong mysql để chọn dữ liệu dựa trên các mẫu. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh ORDER BY trong MySQL.

Chúc các bạn học tập tốt!