Bài MySQL 06: Cách tạo database trong Mysql

Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cơ sở dữ liệu (database) trong MySQL cũng như là sử dụng các câu lệnh trong PHP.

Tạo database trong MySQL

Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách làm:

  • Cách thứ nhất các bạn vào phần Database trên thanh công cụ sẽ thấy cửa sổ làm việc của nó:

Lúc này bạn sẽ thấy phần Creat Database, ở cột thứ nhất bạn sẽ điền tên của cơ sở dữ liệu còn ở cột thứ 2 bạn hãy chọn utf8_unicode_ci để sử dụng tiếng việt nhé, cuối cùng bạn ấn Creat để tạo cơ sở dữ liệu.

Sau khi bạn đã tạo xong thì nó sẽ có thông báo thành công trên màn hình rồi sau đó bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ làm việc mới:

Tại đây bạn có thể tạo các phần tử trong cơ sở dữ liệu, mỗi một phần tử là một bảng còn số cột là các trường của phần tử đó.

  • Cách thứ hai là bạn sử dụng câu lệnh SQL trong mục SQL trên thanh công cụ. Cửa sổ làm việc có dạng:

Trong phần này có 2 câu lệnh SQL mà bạn có thể sử để tạo mới một cơ sở dữ liệu đó là:

tạo bảng trong mysql

ở đây databaseName là tên cơ sở dữ liệu bạn muốn tạo còn IF NOT EXISTS là để kiểm tra xem cơ sở dữ liệu đó có tồn tại hay không.

Ví dụ:

Như vậy là bạn đã tạo thành công một cơ sở dữ liệu mới rồi đấy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách tạo mới cơ sở dữ liệu bằng PHP.

Tạo cơ sở dữ liệu bằng PHP

PHP sử dụng hàm mysql_query() để tạo hoặc xóa cơ sở dữ liệu MySQL. Hàm này nhận hai tham số và trả về TRUE khi thành công hoặc FALSE khi lỗi.

Cú pháp:

Ví dụ:

Kết luận

Như vậy trong bài ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo Database trong Mysql, trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa một Databae.

Chúc các bạn học tập tốt!